Noapurin isännälle

 Terveppä terve Latimirri!


Se onkuu karahkata kiertäny siitä kun viimmeksi sulle rakuttelin. Ja saattapi myös olla että se kuu on ottanu laskurikseen ihan eri karahkan näellä maen, kun mennäsyven myrskyt koato karahkan poekineen (tae tyttärinneen). Muistelen että oesit etellisennii kirjelmän aekoehin ollu vähä sotajalalla ja ettei se kohekki oesi ollu siellä Rimin suunnalla. Mikä piru sinnuo oekeen vaevovaa. oot kuulemma ajattanu Ukraenan rajalla panssarivaunuja rivimitalla ja on tykkie ynnä rakettipirssie, on soltaattie ja erikoesjoukon ukkoja enempi ku aekonnaan lavatanssiissa väkkeä tuolla Taevalkaarella , vaekka eihä se oekejastaa mikää lava lie oo, mutta tanssuupaekkka kumminnii. Vaen eikö oesi toempi näellä tiesselin hinoella pysytellä kotokelehillä, vuoleskella vaekka ukkoseipäelle tappiie ja nakella ne apulantasäkkiin kessää outtelemmaan. Ja jos havittelet Ukraenan vilijapeltoja, niin ota ja kato tuoreimmasta maaseuvvun tulevaesuuvvesta vähä niitä apulantaen hintoja. Liekkö sullakkaa kasorahoja niin palajoa, että saesit typet ja vosovrit ynnä tietennii kalit sinne peltoon apulantakonneella huiskittuo.

Mutta ei, eiku lissää rottyylie rajalle ja uusie kotileskie on tekkeillä Vennään maalle. Ja Ukraenaan kans ja mistä me sitte ne marjanpoemijat tänne saahaan, jos rivakoemmille tulloo kuula ohtaan, eli koepi taekka käsi katkijaa niin pahhoen että ei marjanpoemintakone eli saavit matkassa kule. Olokoonniikki että viimmeksi niijjen teälläkallajastaessa, taesi niillä kullu oaeka enempiki pirruuvvessa kun varsinaesessa työjolohassa, aenaski täällä meijjän kelehiillä. Vaen tottapa ne jotku pyssyy leimikkosa laijjassa, kun niitä taas oesi tulossa....

Ettätuota, perruututahha ne tankit ynnä muut moottorivermeet takasi lähtöpaekkaasa ja laske siellä panssarivaunuin telloesta ilimat poes, että se Lavroovvin Serkeiki joutaa halakorantteelle kallajastammaan ja pyhäseutusin vaekka pilikille. 

Ja oo muutonnii ihmisiksi, ja ota sitä votkoaki varovasti, korkeintaan kaks pulloa päevässä. Niin ja sen vanahan kunnollisen Latan valamistuksen voesitta alottaa siellä uusiksi ja ruvetkoa tuomaan niitä tänne, minnäe voesin semmosen vähittäesmaksulla ostoa, jos luottotiejot on kunnossa. 

Rakutteli pikkusen huolestuneena Heikki, joka päevällä kuunteli että nuinko tuo ijästä tulloo jo konneita, vaen se oliki yks Joukopetteri pyöriväalustasen kans Salamisten tienoella kallastamassa.

Kommentit

  1. Aevan oekeesti suurta ja mahtavoo!

    Kirjeillähän ne nykyjään seorustelloovat, nämä isäntämiehet. Suap toevoo, jotta Koston isännän kirje tehhoo taekka Latimiiri muuton herkijää vaekka kahtelemmaan olumppijakisoja siitä toesesta nuapurista, joka ei muitten kustannuksella ommoo turvallisuuttaan kohentele. Nii, sillä toesella nuapurilla en tarkota sitä pohjosempata Korejoo, niillähän on taenna omat kustannukset ylittee korviiv välin aenae muitten maetten isäntiin ja emäntiin mielestä.

    VastaaPoista
  2. Jo vaen tuo sopisi ja menis vaekka paekan peälle, tosin soattaa olla että Puttiini pelekejää että käypi ku Hurtseville akonaan Kiinan reissulla

    VastaaPoista

Lähetä kommentti

Tämän blogin suosituimmat tekstit

kometiijjaa

Aeralle

voe tounalt